บริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร บริษัทรับแปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร 081-625-2552 ส่งงานแปลเอกสาร admin@grandtranslation.com

รับแปลเอกสาร

ให้บริการแปลเอกสารครอบคลุมทุกประเภทเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น เอกสารสัญญา เอกสารธุรกิจ เอกสารบริษัท งบการเงิน รายงานประจำปี โดยทีมงานมืออาชีพ ที่ผ่านผลงานมามากกว่า 10,000 ชิ้น และประสบการณ์แปลมากกว่า 5-10 ปี ทีมงาน แกรนด์ ทรานสเลชั่น จึงพร้อมให้บริการแปลเอกสาร ส่งมอบงานแปลคุณภาพ ตรงต่อเวลา พร้อมบริการจัดส่งเอกสารทั่วโลก ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ติดต่อแปลเอกสาร ได้ที่ 081-625-2552 หรือ 087-571-5885 สามารถส่งงานแปลมาได้ที่ admin@grandtranslation.com หรือ gdmtranslation@gmail.com

 

สั่งแปลเอกสารอย่างไร

 1. ส่งเอกสารต้นฉบับเข้าทางอีเมล admin@grandtranslation.com หรือ gdmtranslation@gmail.com เพื่อประเมินราคา
 2. เแจ้งรายละเอียด ภาษาที่ต้องการแปล จำนวนหน้า กำหนดวันที่ต้องการรับงาน 
 3. เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า และแจ้งวิธีการชำระเงิน และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ทางอีเมล
 4. ลูกค้ายืนยันการแปลตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา
 5. ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าทางอีเมล เพื่อแจ้งให้บริษัทเริ่มดำเนินการแปล
 6. บริษัท ดำเนินการแปลตามการสั่งจ้างและส่งมอบงานแปลตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไป

เงื่อนไขการจ้างแปล

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินราคาเมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
 • บริษัทจะดำเนินการแปลเอกสารเมื่อได้รับหลักฐาน หรือรับแจ้งการชำระเงินตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา หรือเมื่อมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 • บริษัทยินดีแก้ไขงานแปลที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ หรือบริษัทจะคิดเงินค่าแปลตามจำนวนที่ได้แปลไปแล้ว ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกงานกลางคัน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์รับผิดชอบการแปลไม่เกินมูลค่าตามใบเสนอราคาทุกกรณี

บริการแปลเอกสารของเรา

 • แปลเอกสารราชการเพื่อขอวีซ่า
 • แปลเอกสารราชการเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 • บริการแปลเอกสารราชการทุกประเภท
 • แปลเอกสาราชการพร้อมรับรอง
 • อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • แปลเอกสารสัญญาทุกประเภท
 • แปลสัญญาซื้อ-ขาย
 • แปลคำสั่งศาล เอกสารขึ้นศาล ฟ้องร้อง
 • แปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
 • อาทิเช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน
 • แปลคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
 • แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร
 • แปลคู่มือพนักงาน คู่มือการทำงาน
 • แปลคู่มืออุปกรณ์การแพทย์
 • ทีมงานแปลที่มีความชำนาญ วิศวะ แพทย์ เทคโนโลยี ธุรกิจ
 • แปลรายงานประจำปีบริษัทมหาชน
 • แปลรายงานการประชุม
 • แปลแบบแสดง 56-01 ส่งตลาดหลักทรัพย์
 • แปลงบการเงิน งบดุล
 • ทีมงานแปลผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาโท อักษรศาสตร์ มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 2 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
Visitors: 19,194