บริการแปลภาษา รับแปลภาษา บริษัทรับแปลภาษา ติดต่อแปลภาษา 081-625-2552 ส่งงานแปลภาษา admin@grandtranslation.com

ศูนย์การแปลนานาชาติ บริษัทแปลภาษา

บริษัท แกรนด์ ทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลภาษาครอบคลุมมากว่า 20 ภาษา บริษัทแปลภาษาของเรา ทราบดีว่าเอกสารฉบับแปลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการติดต่องาน ไม่ว่าจะเป็นกับหน่วยงานราชการ หรือบริษัทคู่ค้า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ทีมงานเราเปี่ยมด้วยนักแปลคุณภาพ พร้อมให้บริการแปลภาษา ครอบคลุมมากกว่า 20 ภาษา มีประสบการณ์มากกว่า 5-10 ปี ผ่านงานแปลมามากกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งเรารับแปลภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือแปลไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี พม่า เวียดนาม ฝรั่งเศส เป็นต้น แปลภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษา และเป็นมาตรฐานตามหลักสากล  ติดต่อแปลภาษาได้ที่ 081-625-2552 หรือ 087-571-5885 หรือส่งเอกสารแปลภาษาได้ที่ admin@grandtranslation.com หรือ gdmtranslation@gmail.com เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สั่งแปลภาษาอย่างไร

 1.  ส่งเอกสารต้นฉบับเข้าทางอีเมล admin@grandtranslation.com หรือ gdmtranslation@gmail.com เพื่อประเมินราคา
 2. เแจ้งรายละเอียด ภาษาที่ต้องการแปล จำนวนหน้า กำหนดวันที่ต้องการรับงาน 
 3. เจ้าหน้าที่จะทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า และแจ้งวิธีการชำระเงิน และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ทางอีเมล
 4. ลูกค้ายืนยันการแปลตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา
 5. ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าทางอีเมล เพื่อแจ้งให้บริษัทเริ่มดำเนินการแปล
 6. บริษัท ดำเนินการแปลตามการสั่งจ้างและส่งมอบงานแปลตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไป

เงื่อนไขการจ้างแปล

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินราคาเมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
 • บริษัทจะดำเนินการแปลเอกสารเมื่อได้รับหลักฐาน หรือรับแจ้งการชำระเงินตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา หรือเมื่อมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 • บริษัทยินดีแก้ไขงานแปลที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ หรือบริษัทจะคิดเงินค่าแปลตามจำนวนที่ได้แปลไปแล้ว ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกงานกลางคัน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์รับผิดชอบการแปลไม่เกินมูลค่าตามใบเสนอราคาทุกกรณี

 

Visitors: 19,194